Barillas: Artikujt për çështjet morale janë të rëndësishme

Kush është Martin M. Barillas?

Martin Barrillas është kryeredaktor i Speroforum.com – një faqe informacioni në internet që ka funksionuar për gati dhjetë vjet rresht. Barillas për pesë vitet e fundit ka mbajtur këtë detyrë, dhe më përpara ka punuar si redaktor i lajmeve fetare. Speroforum është pjesë e një familje faqesh në internet dhe shërbime në media të cilat përfshijnë krijimin e faqeve, marrëdhënie me publikun dhe konsulentë politike.  Speroforum ka punuar me disa qeveri të ndryshme si dhe në fushata politike në Shtetet e Bashkuara duke bërë programe trajnimi dhe shërbime të tjera për vende të huaja përfshi Kazakistanin.(Read more…)

http://kosova.info/index.aspx?SID=13&LID=2&AID=8080&Ctype=1&ACatID=11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s