Histori (II) “Marshimi i opingave” by Peter Tase

Lufta me Meksikën është cilësuar si një mbrojtje

patriotike e territorit Amerikan nga Meksika

fqinje por njëkohësisht edhe një plaçkitje

ndaj këtij agresori të dobët. Në fakt, qëllimi i

vetëm ishte marrja nën kontroll e Kalifornisë

dhe brigjeve të Paqësorit…

Për ta lexuar artikullin kliko në: koha-536

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s