” The scientific Informatiom about Political Theory”number 3-2016 (from pp 64-69)

On Wed, Mar 30, 2016 at 10:57 AM, Phạm Hữu Tiến  wrote:

Dear Peter

 

The magazine ” The scientific Informatiom about Political Theory”number 3-2016 (from pp 64-69) just published your article with title “Terrorism,War and Conflic-an analiss into the Horn of Africa”( in  EURASIA REVIEW).This is magazine of HCM National Political Academy ( see www.npa.org.vn).The Editor -in -chief is delighted to meet with you in the  magazine ‘s office.The electronic vesion of this magazine is attached in email. Best regards.From your eldess brother -Pham.

http://www.npa.org.vn/

CHỦ NGHĨA KHỦNG BỐ tẠi KHu VỰC SỪNG CHÂu PHi

 

ThS.PETER TASE

Trợ lý Các Chương trình quốc tế của Tổng Thư ký Liên đoàn quốc tế các hội giáo dục kỹ nghệ Mỹ ●

Lời Ban Biên tập: Hoạt động khủng bố đã xuất hiện từ lâu không chỉ đe dọa an ninh mỗi quốc gia mà còn gây ra tổn thất nhiều mặtcho người dân. Đặc biệt là từ thập niên đầu thế kỷXXI, hoạt động khủng bố đã có những chuyển biếnmới về địa bàn, đối tượng, lực lượng và phương thức… Hiện nay, khủng bố đã thực sự trở thành một trong những vấn đề toàn cầu. Để nhận thức ngày càng đầy đủ về hoạt động khủng bố, chúng tôi xin tóm lược bài viết “Khủng bố, chiến tranh và xung đột: Một phân tích về khu vực Sừng Châu Phi; Al-Shabaab ở Xômali – Những nỗ lực của Liên hợp quốc và Mỹ nhằm giảm bạo lực” của học giả Peter Tase, trong đó cung cấp những thông tin về hoạt động khủng bố ở khu vực Sừng Châu Phi, đặc biệt là tổ chức Al-Shabaab. Mặc dù Al-Shabaab chỉ là một trong nhiều tổ chức khủng bố trên thế giới,song nó đã thể hiện những đặctrưng cơ bản của chủ nghĩa khủng bố như nguyên nhân hình thành, mục tiêu, phương thức hoạt động, cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, tài lực, sự liên kết giữa các tổ chức khủng bố…Do vậy, việctìmhiểu vềtổ chức này cũng làmột kênh thamkhảo hữu ích khi nghiên cứu đểtìmnhững giải pháp chống lạichủ nghĩa khủng bố hiện nay.

Ởkhu vực Sừng Châu Phi, cụ thể là ở Xômali, Al-Shabaab được biết đến như là mộttổ chức lớn về huấn luyện khủng bố, có mối liên kết chặt chẽ với các nhóm khủng bố ở Nigiêria và với Al-Qaeda. Tổ chứcAl-Shabaab – còn được gọi là Harakat Ahabaab Al-Mujahidin – đã kiểm soát hoàn toàn vùng trung tâm và phía Nam Xômali bao gồm các cảng biển có vịtrítrọng yếu trong nền kinh tế nước này. Al-Shabaab với lực lượng 14.500 chiến binh vẫn tiếp tục duy trì kiểm soát trên các vị trí chiến lược, không chỉ ở Xômali mà còn trên khắp vùng vịnh Châu Phi 1 . Các vụ tấn công được Al-Shabaab thực hiện, hoặc do Al-Shabaab điều khiển, cả những cuộc đấu súng chớp nhoáng thường xuyên, đe dọa cả các nhân viên cứu trợ, lẫn lực lượng vũ trang của Liên minh Châu Phi, những người đang cố gắng giảm thiểu các cuộc xung đột dọc khu vực biên giớiXômali-Kênia

…………………………………………………………………………………………………………..

Click the links bellow:

Bia so 3 (16) 2016 – Ban sua lai toi 25-3-2016 (1)

So 3 (16) 2016 – Ban sua lai toi 25-3-2016 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s