Category Archives: AZERBAIJAN

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının

az10Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tarixi irsinin mühüm və arxeoloji sərvəti sayılan bir bölgəsidir. Azərbaycan xalqının qədim tarixi, elmi və mə- dəni irsi bu torpaqda formalaşıbdır. Naxçıvan bəşər sivilizasiyasının beşiklərindəndir. Bu torpaq əsrlərboyu Şərq və Qərbin kəsişməsində ticarət, sənətkarlıq, elm və mədə- niyyət mərkəzi olma statusunu qoruyub saxlamışdır. Son on il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası infrastruktur, sosial-iqtisadi inkişaf, açıq hökumət təşəbbüsü və geniş- miqyaslı ictimai işlər sahəsində sü- rətlə inkişaf etmişdir. Hazırkı iqtisadi inkişaf bu qədim yurdda insan sivilizasiyası və Azərbaycan xalqının əcdadları haqqında elmi tədqiqatların aparılmasına yol açır. Naxçıvanda siz ibtidai insanlara aid mağara, qədim yaşayış yerləri, erkən şəhər mədəniyyəti qalıqları, möhtəşəm qala divarları, qayaüstü rəsm nümunələri, qoç abidələri və ziyarətgahlar tapa bilərsiniz. Nax- çıvandakı Əshabi-Kəhf ziyarətgahı, Gəmiqaya nekropolları və qayaüstü rəsmlərdə Daş dövrünün qalıqları öz əksini tapmışdır. Əshabi-Kəhf ziyarətgahı (ərəb dilində “mağara sakinləri” deməkdir) Naxçıvan şəhərindən 12 kilometr məsafədə İlandağ ilə Nəhəcir dağı arasında yerləşən təbii ma- ğaradır. “Qurani-Kərim”də göstə- rilənlərə görə, bu mağara Allaha ibadət etməyən icmanı tərk edən insanların sığındığı yer olmuşdur. “Qurani-Kərim”dəki müqəddəs surəyə görə, Əshabi-Kəhf ilə bağlı hadisələr Naxçıvanın qədim tarixi ilə əlaqədardır. Əshabi-Kəhfin mövcudluğu xristian ədəbiyyatında qeyd edilmir. Yalnız son dövrdə aparılan arxeoloji tədqiqatlar bu qədim ərazinin əhəmiyyətini daha da artırmışdır. Beynəlxalq alimlər belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, Nax- çıvanın bu abidəsi dini irsin mü- hüm nümunəsidir və bütün bunlardan başqa, “Qurani-Kərim”lə dərindən bağlıdır. Bu tarixi və dini yer Naxçıvan şəhərindən 12 kilometr məsafədə yerləşir. Ordubadda isə Nəbi yurdu yaylağında Gəmiqaya arxeoloji abidəsi yerləşir. Kür-Araz mədəniyyətinin izləri bu ərazidə olan qəbirlərdə müəyyən edilmişdir. Bundan əlavə, nekropollarda Dəmir dövrünə aid qəbirlər aşkar olunmuşdur. Dəmir dövrünə aid qəbir abidələri kvadrat formalı qaya parçalarından hazırlanmış ağır sal daşlarla örtülmüşdür. Məzarın içərisinə şimal tərəfdə yerləşən yoldan daxil olmaq mümkündür. Məzarın sağ divarında üçbucaq formalı taxça var. Kanal tikintisi zamanı abidə dağıntılara məruz qalmış və buna görə də maddi-mədə- niyyət nümunələri yox olmuşdur. Arxeoloji tədqiqatlar bu nekropolların eradan əvvəl IV-I minilliyə aid olmasını təsdiqləyir. Qayaüstü təsvirlərə Ordubaddakı Qapıcıq dağı yamaclarında – Nəbi yurdundakı Qaranquş yay otlaqlarında rast gəlinir. Arxeoloqlar Qaranquş yaylağındakı qayaüstü təsvirlərdə Azərbaycan türklərinin atababalarına aid yaşayış məntəqələ- rinin izlərini aşkar ediblər. Bu eyni zamanda sübut edir ki, həmin dağlıq ərazi Naxçıvanın qədim insanları üçün əsas ov sahələrindən biri olmuşdur. Sonrakı tayfalar Naxçı- vançay və Əlincəçay vadilərini yay otlaq sahəsi kimi istifadə etmişlər. Qayalara həkk olunmuş bütün təsvirlər yerli sakinlərin gündəlik fəaliyyətini əks etdirir. Bu qədim təsvirlərin böyük hissəsi keçi, öküz, maral, it, bəbir və canavar şəkillə- rindən ibarətdir. Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri və qədim yaşayış məskənləri beş, altı min il bundan əvvələ təsadüf edir. Gəmiqayadakı mühüm kəşflər 1968-ci ildən aparılır. Bu təsvirlərdə Naxçıvanın qədim sakinlərinin həyat tərzi, mədəniyyəti və gündəlik fəaliyyəti müşahidə edilir. Peter TAsE Amerikalı jurnalist və tədqiqatçı, “Foreign policy news” və “Eurasia review” qəzetləri, ABŞ

Read the article

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=0ceebac2e7&view=att&th=14c9b56b1dd3d9c7&attid=0.1&disp=inline&realattid=42292b04ea5b32ba_0.1&safe=1&zw

Advertisements

Американский эксперт рассказал о блокаде Нахчывана

az27Политический обозреватель из США, участник последнего Международного гуманитарного форума в Баку Питер Тейс делится в статье, опубликованной на Foreign Policy News, своими впечатлениями о поездке в Нахчыванскую автономную республику Азербайджана.

«Нахчыван является одним из самых небольших регионов страны Гейдара Алиева, однако практически невозможно найти в мире еще одно такое место такой же территории, которая так же много значила для истории человечества, как этот регион Азербайджана» ,- пишет П.Тейс.

Он отмечает, что название города Нахчыван связано с именем пророка Ноя, согласно археологическим данным, этот регион имеет следы больших наводнений, произошедших в древности, которые были описаны в Коране и Библии.

«В 1920 году, в связи с передачей Армении большевистским Азербайджаном провинции Зангезур, территория Нахчывана был отделена от основной азербайджанской территории», – отмечает американский эксперт. По его словам, в советские годы Нахчыван был связан с основной частью Азербайджана железной дорогой, проходящей через бывший азербайджанский регион Мегри, но оккупация армянскими

Read the article:

http://interfax.az/view/623527

Armenia must fulfill requirements of four UN Security Council resolutions

Tue 31 March 2015 07:43 GMT | 2:43 Local Time

he armed conflict between Armenia and Azerbaijan started as the Soviet Union was falling apart.  At this time the ethnic Armenians in Azerbaijan’s province of Nagorno-Karabakh rallied to join Armenia. In front of this situation Moscow, according to the Foreign Affairs Magazine, “armed both sides and played them against each other, turning a local dispute over the status of a territory inhabited by 90,000 people into a regional war.”

For nearly six years, the newly independent countries of Armenia and Azerbaijan fought over this territory, leaving 30,000 dead and creating approximately a million refugees. Ultimately, Yerevan was victorious, and it took control of Nagorno-Karabakh and seven other districts in the sovereign territory of Azerbaijan.  These aggressive actions of Armenia, which continue to affect this region until the present, are of unprecedented proportions in the world history, not only for the loss of human lives but also for violating four of the UN Security Council Resolutions and over all conducting a protracted warfare for more than two decades by constantly breaching, unilaterally, the cease fire that was brokered in 1994.

It must be noted that from time to time, Moscow has provided information and armaments to Armenia while encouraging the latter to continue with its provocative attitude. According to Foreign Policy Magazine “Russia has thousands of troops stationed in Armenia, it runs the country’s air defenses, and it controls key elements of its economy and infrastructure. As long as Moscow backs Yerevan, Baku can do little to make peace with its neighbor.”

Read the article:

http://news.az/articles/interviews/96670

az19News.Az interviews Peter Tase, a political analyst, Special Assistant to the Secretary General of the International Federation of Engineering Education Societies and to the Executive Secretary of the Global Engineering Deans Council.

What is the contribution of The United States of America in resolving the Nagorno – Karabakh conflict: Is it really important for the U.S. to settle this conflict?

США не в состоянии решить нагорно-карабахский конфликт – эксперт

AZERBAIXHAN,2014БАКУ /Trend/ – Несмотря на то, что США внесли свой значимый вклад в разрушение Берлинской стены, Америка не состоянии решить нагорно-карабахский конфликт, который тянет назад весь регион. Об этом сказал Trend во вторник американский политический аналитик, эксперт по международным отношениям
Университета Маркетта (США) Питер Тейс.

“Апатия внешней политики США в отношении Южнокавказского региона, в частности Баку, продолжается, несмотря на демократические реформы и внушительный экономический подъем, достигнутый Азербайджаном”, – считает политолог
По его словам, нынешнее влияние США на Южном Кавказе напоминает слабую поддержку Азербайджана в 1918 году, когда он впервые провозгласил независимость.
“После войны 2008 года в Грузии стало очевидным, что США и другие западные страны не желают напрямую вовлекаться в конфликты, которые, как считается, происходят “рядом с Россией”, – сказал он

Read the article

http://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/2374927.html

AZERBAIJAN: DISCOVERING THE ARCHEOLOGICAL MONUMENTS OF NAKHCHIVAN

y Peter Tase

The Autonomous Republic of Nakhchivan is a region with tremendous significance in the historical heritage and archeological wealth in the Republic of Azerbaijan.  The ancient history, scientific and cultural heritage of the people of Azerbaijan took shape in this land.  Nakhchivan is one of the cradles of human civilization, for centuries it preserved the status of being a center of trade, craftsmanship, science and cultural center in the crossroads of east and west. Over the last decade, Nakhchivan has developed rapidly in the areas of infrastructure, socio-economic development, open government initiative and large scale public works. 

Read all the article:

http://foreignpolicynews.org/2015/03/27/azerbaijan-discovering-the-archeological-monuments-of-nakhchivan/

Also in Eurasia Review Journal:

http://www.eurasiareview.com/27032015-azerbaijan-discovering-the-archeological-monuments-of-nakhchivan-oped/

Peter Tase Peter Tase is a contributor, freelance journalist and a research scholar of International Affairs, Paraguayan Studies, Middle East Studies and Latin American Affairs, located in the United States. Educated at the University of Wisconsin – Milwaukee and Marquette University Les Aspin Center for Government; Tase is the author of “Simultaneous Dictionary in Five Languages: Guarani, English, Italian, Albanian and Spanish” and “El Dr. FEDERICO FRANCO y Su Mandato Presidencial en la Historia del Paraguay.” He’s a frequent contributor to Foreign Policy News. His personal website is www.petertase.com
Peter Tase
Peter Tase is a contributor, freelance journalist and a research scholar of International Affairs, Paraguayan Studies, Middle East Studies and Latin American Affairs, located in the United States. Educated at the University of Wisconsin – Milwaukee and Marquette University Les Aspin Center for Government; Tase is the author of “Simultaneous Dictionary in Five Languages: Guarani, English, Italian, Albanian and Spanish” and “El Dr. FEDERICO FRANCO y Su Mandato Presidencial en la Historia del Paraguay.” He’s a frequent contributor to Foreign Policy News. His personal website is http://www.petertase.com

US was not triumphant towards avoiding Narogno-Karabakh conflict – expert

Baku, Azerbaijan, Mar.17

By Anahanum Khidayatova – Trend:

Even though the United States succeeded in tearing down the Berlin Wall, it was not as triumphant in avoiding the protracted conflict that has set back the South Caucasus region, freelance journalist and a research scholar of International Affairs of Marquette University (US) Peter Tase told Trend March 17.

READ ALL THE ARTICLE

http://en.trend.az/azerbaijan/politics/2375051.html

Məmməd Əhmədzadə: “Xocalı hadisələrinə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən layiqli, siyasi və hüquqi qiymət verilməlidir”

Amerikalı jurnalist və tədqiqatçı Peter Tase Azərbaycan RespublikasınınArgentinadakı səfiri Məmməd Əhmədzadədən Xocalı soyqırımı ilə bağlı müsahibə almışdır. Həmin müsahibəAmerikada çap olunan ispandilli “Eurasia Hoy” qəzetində dərc olunmuşdur.

Khojaly-refugees26 fevral 2015-ci il tarixdə Azərbaycan xalqı və hər kəs Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi və Xocalı soyqırımı kimi tanınan faciənin 23 illiyini xatırlayacaq. Bu soyqırımı Xocalıda, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki bir şə- hərdə törədilib. Azərbaycan Respublikasının Argentinadakısəfiri Məmməd Əhmədzadə Xocalı hadisələri və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb: – Cənab səfir, Xocalıda nələr baş verib? – 1987-ci ilin sonlarında, sovet dövrünün son illərində Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasına aid olan Dağlıq Qarabağ…..

Read the article

file:///C:/Users/MARKO%20TASE/Downloads/bugun%20(3).pdf

Los sucesos del Genocidio de Khojaly, merecen la condena política de la comunidad internacional y la reintegración del territorio ilegalmente ocupado a la República de Azerbaiyan por las fuerzas armadas de Armenia. Posted by Belen Brizuela Date: febrero 25, 2015

dscf2225166594-765x510El pueblo de Azerbaiyán y el mundo recuerdan el XXIII Aniversario de la Masacre contra la población civil de Azerbaiyán. Cobarde arremetida de las tropas de Armenia y tragedia conocida como el Genocidio de Khojaly, ciudad de la región de Nagorno-Karabaj, República de Azerbaiyán. Con este motivo, nuestro corresponsal en  EE.UU., Peter Tase, entrevistó  en la Argentina al Embajador de Azerbaiyán en el vecino país,Mammad Ahmadzad, sobre aquel triste suceso en Khojaly y los conflictos entre Armenia y Azerbaiyán.

PT:¿Sr. Embajador, qué pasó en Khojaly?

MA: A fines de 1987, durante los últimos años de la gran extensión soviética, la República Socialista Soviética de Armenia reivindicó abiertamente el territorio de la Región Autónoma de Nagorno-Karabaj perteneciente a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. A fines de 1991 y comienzos de 1992, después la

READ THE ARTICLE:

http://revistalogisticaparaguay.com/los-sucesos-del-genocidio-de-khojaly-merecen-la-condena-politica-de-la-comunidad-internacional-y-la-reintegracion-del-territorio-ilegalmente-ocupado-a-la-republica-de-azerbaiyan-por-las-fuerzas-armad

READ THE FIRST EDITION OF THE REVISTA ALSO:

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=0ceebac2e7&view=att&th=14cc8f0185dcc1ae&attid=0.1&disp=inline&realattid=aaca7d70c8ae742_0.1&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8vI8GVGHk27sswR_y_hfZA&sadet=1429304610812&sadat=ANGjdJ94d2AgCW-919UbHd24mIZd2Rd87xzlxgRhCX4sDoUCfTjypZKUVD1ZVzU&sads=Ph74rFqP66SjkzJBx0VJtVCykXI

Embajador Ahmadzada: “Los sucesos de Jodyalí deben recibir la merecida condena política y legal por parte de la comunidad internacional”

Por Peter Tase | 02/21/2015

Khojaly-refugeesEl 26 de febrero del 2015, el pueblo de Azerbaiyán y todo el mundo recordaran el 23 aniversario de la masacre contra la población civil de Azerbaiyán por las tropas de Armenia, la tragedia conocida como el Genocidio de Jodyalí. Dicho genocidio fue cometido en Jodyalí, un pueblo de la región de Nagorno-Karabaj de la República de Azerbaiyán. Embajador de la República de Azerbaiyán en la República Argentina Mammad Ahmadzada compartió sus opiniones sobre los sucesos en Jodyalí y el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.

¿Sr. Embajador, qué pasó en Jodyalí?

A fines de 1987, durante los últimos anos de la época soviética, la República Socialista Soviética de Armenia reivindicó abiertamente el territorio de la Región Autónoma de Nagorno-Karabaj perteneciente a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. A fines de 1991 y comienzos de 1992, después la disolución de la URSS, Armenia inició una agresión militar contra mi país. Como resultado de ello, el 20% del territorio reconocido internacionalmente de Azerbaiyán, incluida la región de Nagorno Karabaj y siete distritos circundantes, fue ocupado por Armenia y un millón de azerbaiyanos fueron forzados a abandonar sus hogares convirtiéndose en refugiados y personas internamente desplazadas. Hoy en día en Armenia y en los territorios ocupados no quedó un solo azerbaiyano. La guerra librada contra Azerbaiyán cobró millares de muertos y heridos y en el transcurso de la misma se cometieron los más graves crimines del derecho internacional por parte de las tropas de Armenia.

Read the article:

http://eurasiahoy.com/21022015-embajador-ahmadzada-los-sucesos-de-jodyali-deben-recibir-la-merecida-condena-politica-y-legal-por-parte-de-la-comunidad-internacional/

Paraqvay televiziyasında Azərbaycan iqtisadi modeli və onun uğurları müzakirə edilib

VİDEO 11.02.2015 [12:18]

14236385695623253752_228x166

Vaşinqton, 11 fevral, AzərTAc

Paraqvayın TV PUBLİCA ictimai televiziya kanalında Paraqvay ilə Birləşmiş Ştatlar arasında kommersiya münasibətləri və bu ilin mart ayında Paraqvayın paytaxtı Asunsyonda keçiriləcək iqtisadi forum barədə müzakirələr keçirilib.
Paraqvayın iqtisadi potensialı və infrastrukturu müzakirə edilərkən proqramın iştirakçılarından biri, beynəlxalq münasibətlər sahəsində ekspert Piter Teyz öz həmkarlarına Azərbaycan barədə danışıb. O qeyd edib ki, Paraqvay administrasiyası bu Cənubi Amerika ölkəsinin inkişafına və infrastrukturun yeniləşdirilməsinə yönəlmiş layihələrin həyata keçirilməsində Azərbaycanın uğur modelindən istifadə edə bilər…………………………………………

Yusif Babanlı
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Vaşinqton

Read the article (See the video):

http://m.azertag.az/xeber/Paraqvay_televiziyasinda_Azerbaycan_iqtisadi_modeli_ve_onun_ugurlari_muzakire_edilib_VIDEO-831367